شعر

اردیبهشت 16, 1397

The Tablet

Ahmad Shamlou wrote “The Tablet” (in Persian: «لوح») in 1964, when he was 38 years old. This poem is from the middle stage of Shamlou’s life as a poet, when […]
اردیبهشت 14, 1397

Going Down the Path of a Wasteland is Better than Sitting Idly

Saadi lived more than 700 years ago, but his poems are still completely intelligible to Persian speakers. He is among the most read and most loved Persian poets. His famous […]
فروردین 29, 1397

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

هدف از نوشتن این شعر به شکلی که می بینید شعری بود که علاوه بر یکپارچه و واحد بودنش، همچنین مجموعه یی از چند هایکوی متصل به هم باشد؛ اگرچه […]
فروردین 21, 1397

13 Reasons Why شعر سریال

می دانیم اولین نفری نیستیم که تحت تاثیر شعر زیبا و عجیب سریال Thirteen Reasons Why (سیزده دلیل که چرا)، قرار گرفته. همان شعری که هانا بیکر (Hanna Baker)، شخصیت […]
فروردین 18, 1397

نمی توانم زیبا نباشم I Can’t Not Be Beautiful

“I Can’t Not Be Beautiful” (Original title: “نمی توانم زیبا نباشم“) A Poem by Ahmad Shamlou Featured Image by Vadim Stein «نمی توانم زیبا نباشم» شعری از احمد شاملو به […]
فروردین 16, 1397

«نرو مطیعانه در آن خواب خوش» دیلن تامس

شعر «نرو مطیعانه در آن خواب خوش» (Do Not Go Gentle into that Good Night) اثر دیلن تامس (Dylan Thomas)، شاعر ولزی قرن بیستمی را با فیلم دیوانه وار زیبای […]
فروردین 13, 1397

رز بیمار ویلیام بلیک

«رز بیمار» اثر ویلیام بلیک (William Blake) شاعر قرن 18 و 19 انگلیسی، شعری سمبولیستی متعلق به جنبش رمانتیسم اروپاست. اگر چه این شعر معنایی واضح دارد، اما در عین […]
فروردین 12, 1397

The Fish / ماهی

 “The Fish” (Original title; «ماهی») A poem by Ahmad Shamlou First published in Derafsh-e Mehr «ماهی» شعری از احمد شاملو ترجمه ی انگلیسی این شعر برای بار نخست در نشریه […]
فروردین 10, 1397

The Common Love / عشق عمومی

“The Common Love” (Original title: «عشق عمومی») A poem by Ahmad Shamlou First published in Derafsh-e Mehr «عشق عمومی» شعری از احمد شاملو ترجمه ی انگلیسی این شعر اولین بار […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!