شعر

اردیبهشت 14, 1397
Poem by Saadi

Going Down the Path of a Wasteland is Better than Sitting Idly

Saadi lived more than 700 years ago, but his poems are still completely intelligible to Persian speakers. He is among the most read and most loved Persian poets. His famous […]
فروردین 29, 1397
زنجیر هایکو

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

هدف از نوشتن این شعر به شکلی که می بینید شعری بود که علاوه بر یکپارچه و واحد بودنش، همچنین مجموعه یی از چند هایکوی متصل به هم باشد؛ اگرچه […]
فروردین 27, 1397
Angel in Blue Jeans ترجمه

ترجمه ترانه «فرشته ی جین آبی پوش»

«فرشته ی جین آبی پوش» عنوان اصلی: “Angel in Blue Jeans” آهنگی از گروه “Train” ترجمه Angel in Blue Jeans   اگرچه نشد بپرسم اسمش چیه یا چیز دیگه یی […]
فروردین 23, 1397
از اینجا به بعد سفرت تنهایی

از اینجا به بعد سفرت تنهایی

از اینجا به بعد سفرت تنهایی بند نافی که تو را به کره ی آبی بسته بود، اینک بریده است. تو در سکونی بی پایان پیش به سوی مغاکی می […]
فروردین 21, 1397
شعر سریال 13 Reasons Why شعر سریال سیزده دلیل که چرا

13 Reasons Why شعر سریال

می دانیم اولین نفری نیستیم که تحت تاثیر شعر زیبا و عجیب سریال Thirteen Reasons Why (سیزده دلیل که چرا)، قرار گرفته. همان شعری که هانا بیکر (Hanna Baker)، شخصیت […]
فروردین 18, 1397
نمی توانم زیبا نباشم Ahmad Shamlou I Can't Not Be Beautiful

نمی توانم زیبا نباشم I Can’t Not Be Beautiful

“I Can’t Not Be Beautiful” (Original title: “نمی توانم زیبا نباشم“) A Poem by Ahmad Shamlou Featured Image by Vadim Stein «نمی توانم زیبا نباشم» شعری از احمد شاملو به […]
فروردین 16, 1397
do not go gentle into that good night شعر فیلم اینتراستلار

«نرو مطیعانه در آن خواب خوش» دیلن تامس

شعر «نرو مطیعانه در آن خواب خوش» (Do Not Go Gentle into that Good Night) اثر دیلن تامس (Dylan Thomas)، شاعر ولزی قرن بیستمی را با فیلم دیوانه وار زیبای […]
فروردین 13, 1397
شعر رز بیمار ویلیام بلیک

رز بیمار ویلیام بلیک

«رز بیمار» اثر ویلیام بلیک (William Blake) شاعر قرن 18 و 19 انگلیسی، شعری سمبولیستی متعلق به جنبش رمانتیسم اروپاست. اگر چه این شعر معنایی واضح دارد، اما در عین […]
فروردین 12, 1397
Ahmad Shamlou The Fish

The Fish / ماهی

 “The Fish” (Original title; «ماهی») A poem by Ahmad Shamlou First published in Derafsh-e Mehr «ماهی» شعری از احمد شاملو ترجمه ی انگلیسی این شعر برای بار نخست در نشریه […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!