ادبیات

آبان 18, 1397

The Sorrowful Song of Three Sagas by Ahmad Shamlou

The Sorrowful Song of Three Sagas is a poem written by Ahmad Shamlou, originally in Persian, in the spring of 1989. In the next lines, you can read my translation of […]
مهر 6, 1397

ناراحتی ابر؟

ناراحتی ابر؟ یا از صورتم پیداست تنهایی من؟   Are you sad o cloud? or you can read it on my face how lonely I am?     Image by Klaus […]
مهر 1, 1397
سید محمد سینا قاسمی موسوی

But Still…

با این حال عطر بهار نارنج هم بود، شاخه ی رزی هم از دیوار آویخته…   but still there was the scent of orange blossoms, and a rose branch hanging […]
مرداد 5, 1397
In the Struggle of the Mirror and the Image - Ahmad Shamlou Poems

In the Struggle of the Mirror and the Image (2) – A Poem by Ahmad Shamlou

In the Struggle of the Mirror and the Image is a poem by Ahmad Shamlou, the renowned Iranian poet, translated by me. (I have translated and published quite a few of […]
مرداد 3, 1397
شعر مرگ

مرگ نمی تواند زیبا باشد – شعر

مرگ می تواند در سایه روشنی عاشقانه برسد می تواند بسیار وقت شناس باشد…   ***   گوشت گندیده بو می دهد شاید اگر نمی داد همه چیزش قابل تحمل […]
اردیبهشت 16, 1397
Ahmad Shamlou translated poem

The Tablet – A Poem by Ahmad Shamlou

Ahmad Shamlou wrote “The Tablet” (in Persian: «لوح») in 1964, when he was 38 years old. This poem is from the middle stage of Shamlou’s life as a poet, when […]
اردیبهشت 14, 1397

Going Down the Path of a Wasteland is Better than Sitting Idly

Saadi lived more than 700 years ago, but his poems are still completely intelligible to Persian speakers. He is among the most read and most loved Persian poets. His famous […]
اردیبهشت 10, 1397
هایکو بهار

هایکو #8

درخت گیلاس شاد باش می کند شکوفه هایش را در جشن تولد زمین   I don’t know who the painter of this Japanese style painting is. My apologies to the […]
فروردین 29, 1397
زنجیر هایکو

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

صبحی ابر-آلود باغبان چمن می زند عطر چمن ها   مهی در هواست هنوز هم هوا گرم است گرچه خورشید نیست   رودی گل-آلود سمت شمال می رود با قایقی […]