وبلاگ

مهر 29, 1396
Dan Brown's Origin - Dan Brown's Books - Dan Brown Books

Reading Dan Brown in Iran

Reading Dan Brown books has been such a great passion for me ever since I read The Da Vinci Code. As in almost any other country, it also became a hit […]
مهر 18, 1396
Dan Brown's Origin - Dan Brown Origin Quotes

Quotes from Dan Brown’s Origin

Here are some quotes from Dan Brown’s recent novel, Origin. These are my favorite ones from the first chapter through the last. Most of them are anti-religious, which is why […]
مهر 17, 1396
morbid carnival

Hunger is a Bitttch or The Morbid Carnival

Last night, homeless children roamed like gangs in the streets_ budding murderers, whores, and thieves; the ones you’d keep locked in an underground prison. Today, I was asked if I […]
مهر 15, 1396
in this blind alley

In this Blind Alley

“In this Blind Alley” A poem by Ahmad Shamlou First published in Derafsh-e Mehr «در این بن بست» شعری از احمد شاملو به همراه ترجمه ی انگلیسی Read Ahmad Shamlou’s […]
مهر 8, 1396
میدان اسبی Asbi Square میدون اسبی

میدان اسبی (درباره ی ماهی و گربه)

داستان کوتاه «میدان اسبی» (یا درباره ی ماهی و گربه) را به یاد خاطراتم از میدان اسبی عظیمیه ی کرج نوشتم. این داستان در حوضچه های میدان اسبی و اطراف […]
مهر 2, 1396
Sisyphus سیزیف

سیزیف آگاه!

سیزیفی که به سیزیف بودن خود آگاه است بیچاره است! سیزیف آگاه البته واقعن «بیچاره» ست؛ نه فقط مجازن_ آخر مگر چاره هم دارد؟! سیزیفِ ناآگاه تا زمانی که سنگی […]
شهریور 6, 1396
Blood Moon

آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم

“When I Have Fears that I May Cease to Be” A poem by John Keats «آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم» ترجمه ی شعری از جان […]
تیر 24, 1396
RoboCop 2014

RoboCop 2014: A Racist Film

RoboCop 2014 starts with a scene in the occupied Tehran, in which the cultured, refined, and gentle white Americans are “PACIFYING” savage Iranians with their machines, robots, and advanced weapons, […]
تیر 2, 1396
شعر سرباز

ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم؛ بره های پروار و خوب رسیده که وقت سر بریدنمان بود. ما سرباز بودیم؛ بره های پرواری که می بایست قربانی می شدیم پیش از آن که […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!