وبلاگ

مهر 2, 1396
Sisyphus سیزیف

سیزیف آگاه!

سیزیفی که به سیزیف بودن خود آگاه است بیچاره است! سیزیف آگاه البته واقعن «بیچاره» ست؛ نه فقط مجازن_ آخر مگر چاره هم دارد؟! سیزیفِ ناآگاه تا زمانی که سنگی […]
شهریور 6, 1396
Blood Moon

آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم

“When I Have Fears that I May Cease to Be” A poem by John Keats «آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم» ترجمه ی شعری از جان […]
تیر 24, 1396
RoboCop 2014

RoboCop 2014: A Racist Film

RoboCop 2014 starts with a scene in the occupied Tehran, in which the cultured, refined, and gentle white Americans are “PACIFYING” savage Iranians with their machines, robots, and advanced weapons, […]
تیر 2, 1396
شعر سرباز

ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم؛ بره های پروار و خوب رسیده که وقت سر بریدنمان بود. ما سرباز بودیم؛ بره های پرواری که می بایست قربانی می شدیم پیش از آن که […]
اردیبهشت 2, 1396
مرثیه یی برای یک چریک شعر چریک

مرثیه یی برای یک چریک

خاطرات من «خاطرات بولیوی» است، آرمانی که پیش به سوی نابودی می رود_ نابود شدنی حتمی؛ اگر چه مذبوحانه آرزوی چاره یی می کردیم. خاطرات من یأسِ شکست است، مثل […]
فروردین 24, 1396

This Used to Be a Hand Holding a Lover’s Neck! [Short Screenplay]

Int. Eternity’s Workshop – Day The black screen fades to the lips of a woman who we call “Eternity” (we never see Eternity’s face in the entire film). The lips […]
فروردین 11, 1396

Blessed be Ignorance

Human strives for meaning. Meaning is buried deep; and depth, in pain. Once they find this jinxed reward, it stays with them, impossible to get rid of. So, blessed be […]
فروردین 11, 1396
Scream

نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن، همیشه نوشتن از پوچی ست _مردگان ورای پوچی اند؛ برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است. آنکه می کشد، فریاد می کشد؛ و آنکه خود را […]
بهمن 22, 1395
داستان کوتاه سورئال

طالبی: یک داستان کوتاه

همین جور که تو خیابون راه می رفتم یه برش طالبی رو که تو دستم بود گاز می زدم. جلوی چند تا مغازه، کنار یه سطل آشغال وایسادم. وقتی آخرین […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!