والت ویتمن (Walt Whitman)

مهر 22, 1402

ترجمه شعر والت ویتمن: Song of Myself, 52 (شعر فیلم انجمن شاعران مرده)

درباره شعر والت ویتمن «آواز خودم، 52» (Song of Myself, 52) بخش پایانی شعر حماسی والت ویتمن، «آواز خودم»، است که بخشی از اثر مشهور او، «برگ‌های علف» (Leaves of […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!