سینا قاسمی موسوی

دی 28, 1395

شعر کوتاه قاضی / Short Poem of a Judge

در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛ قاضی که شد بازیچه اش سنگ بود و این بار آدم ها. Stones and cats his toys, the kid grew up […]
دی 24, 1395

The Drop of Void: A Short Screenplay

The Drop of Void is an original surreal short screenplay taking place in Iran. It has not been turned into a movie yet, but you can read it entirely on […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!