اینگمار برگمان (Ingmar Bergman)

خرداد 27, 1402

درک معنای فیلم های اینگمار برگمان

در جست‌وجوی راهی برای درک فیلم های برگمان نقل‌قول مشهوری وجود دارد از وودی آلن (Woody Allen)، کارگردان صاحب‌سبکِ کمدی که می‌گوید «با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب، اینگمار برگمان […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!