ادگار آلن پو (Edgar Allan Poe)

مرداد 16, 1402

ترجمه شعر A Dream Within a Dream ادگار آلن پو (شعر فیلم گرداب گاسپار نوئه)

شعر رویایی درون یک رویا ادگار آلن پو شعر رویایی درون یک رویا (A Dream Withing a Dream) که در سال 1849 نوشته شد، در دوره ای پرفراز و نشیب […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!