با سکوتت فریاد بزن

بم ترین نوت های موسیقی

ناتوانند از نواختن دلهره های تو،

با سکوتت با من حرف بزن؛

 

از آرامش گرگ و میش بگو،

می دانم

آفتاب ساطور بدست

در انتظار صبح است و دریدن؛

 

از رویای دیشبت بگو،

می دانم

بیداری روزها

کابوس است برای من و تو؛

 

از تنهایی ات در شهر بگو،

می دانم

تنهایی اتاقت

از هر کلانشهری شلوغ تر است؛

 

زیرترین نوت های موسیقی

ناتوانند از نواختن دلشوره های تو،

با سکوتت با من حرف بزن؛

 

از زیستن پیری بگو،

می دانم

جوانی ما مرده

ما چهل ساله متولد شدیم؛

 

از خاطرات دیروز بگو،

می دانم

اخبار امروز

تنها آگهی ترحیم و حوادث است؛

 

از آرزو های کوچکت بگو،

می دانم

آرزو های بزرگ

سراب است برای من و تو؛

 

رفیق،

کشدارترین کرشندو کر

ناتوان است از ابراز درد هایت،

با سکوتت فریاد بزن.

 

با سکوتت فریاد بزن
Photo by Vadim Stein

تصویر همراه متن از Vadim Stein

با سکوتت فریاد بزن
5 (100%) 1 vote

Read Also  13 Reasons Why شعر سریال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *