هایکو

مهر 6, 1397

ناراحتی ابر؟

ناراحتی ابر؟ یا از صورتم پیداست تنهایی من؟   Are you sad o cloud? or you can read it on my face how lonely I am?     Image by Klaus […]
اردیبهشت 10, 1397
هایکو بهار

هایکو #8

درخت گیلاس شاد باش می کند شکوفه هایش را در جشن تولد زمین   I don’t know who the painter of this Japanese style painting is. My apologies to the […]
فروردین 29, 1397
زنجیر هایکو

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

صبحی ابر-آلود باغبان چمن می زند عطر چمن ها   مهی در هواست هنوز هم هوا گرم است گرچه خورشید نیست   رودی گل-آلود سمت شمال می رود با قایقی […]
فروردین 11, 1397
هایکو های جنگ

Haiku #7

جنگ تمام، امّا پوتینم جا ماند در خاک همسایه. The war is over, but on the neighbor’s soil my boot remained.  
بهمن 6, 1396
Iranian Revolution

Haiku #6

His Signs took down His Shadow, set up His Spirit; as He laid down dead.
آذر 15, 1396
هایکو بهار: چشمه یی زلال، شب تاب ها محو می شوند، همین و دیگر هیچ...

Haiku #5

چشمه یی زلال، شب تاب ها محو می شوند، همین و دیگر هیچ… _ کاگا نو چیو   shimizu suzushi hotaru no kiete nani mo nashi _ Kaga no Chiyo […]
آذر 14, 1396
Introduction to Haiku

HAIKU: An Introduction to Haiku, the Japanese Form of Poetry

Haiku is a very famous and popular Japanese form of poetry that first emerged more than 400 years ago. Today, haiku is very popular worldwide, and translations of classic and […]
آذر 1, 1396
هایکو پاییزی

Haiku #4

 غلغلک می دهد، ریسه می رود، باد، درخت…   He tickles, she wiggles, The wind, the tree…   This haiku was first Published in Derafsh-e Mehr magazine. The illustration is […]
بهمن 14, 1395
Autumn Haiku

Haiku #3

She drops one more leaf every time he blows a kiss   Painting by Ren Adams   Read about the history of haiku and it evolution through time on Sinarium.