لئونید آندره یف

فروردین 19, 1397
لئونید آندره یف

ندای انقلاب

«ندای انقلاب» نمایشنامه یی یک پرده یی نوشته ی لئونید آندره یف (Leonid Andreyev)، نویسنده ی قرن 19 و 20 روسی ست. در ترجمه ی متنی که در ادامه مشاهده […]