فیلمنامه

تیر 1, 1397
فیلمنامه چشم چران

(Peeping Tom) بررسی فیلمنامه ی چشم چران

فیلمنامه چشم چران (Peeping Tom) نوشته ی لیو مارکس (Leo Marks)، فیلمنامه یی پیچیده و خوب پرورش یافته است. لیو مارکس قطعن تحقیقی وسیع درباره ی انواع ناهنجاری های جنسی […]
آذر 9, 1396
skull screenplay Shamlou

To a Skull: Short Screenplay

“To a Skull” is a short screenplay translated from Persian. It is based on a poem with the same title by Ahmad Shamlou.   Ext. Ally Pavement Day – Day […]
آذر 9, 1396
فیلمنامه به یک جمجمه

به یک جمجمه: فیلمنامه ی کوتاه

«به یک جمجمه» فیلمنامه ای کوتاه با موضوع تولد، مرگ، و پوچی ست، که از شعری با همین عنوان نوشته ی احمد شاملو اقتباس شده.     خارجی – آسفالت […]
آبان 29, 1396
نان خامه یی دکتر باقر یعقوبی

دکتر باقر یعقوبی: فیلمنامه ی کوتاه

داخلی _ پلکان ساختمان اساتید دانشگاه _ روز به تدریج ظاهر می شود: سید محمد آقا علی، با جعبه یی شیرینی از پلکان بالا می آید. ظاهرش مثل یک دانشجوی […]
فروردین 24, 1396

This Used to Be a Hand Holding a Lover’s Neck!

[Short Screenplay]     Int. Eternity’s Workshop – Day The black screen fades to the lips of a woman who we call “Eternity” (we never see Eternity’s face in the […]
دی 24, 1395
Drop of Void

Drop of Void: A Short Screenplay

Drop of Void is an original surreal short screenplay taking place in Iran. It has not been turned into a movie yet, but you can read it entirely on Sinarium. […]