فلور گاردونیو

اردیبهشت 14, 1397

Going Down the Path of a Wasteland is Better than Sitting Idly

Saadi lived more than 700 years ago, but his poems are still completely intelligible to Persian speakers. He is among the most read and most loved Persian poets. His famous […]
اسفند 27, 1396

عاشقانه ی خوابگرد

            سبز که سبز می خواهمت! نسیم سبز. شاخسار سبز. قایق بر دریا و اسب در کوهسار.   با سایه ی بر کمرش زیبای من غرق رویاست بر لب ایوانش. […]