فروغ فرخزاد

اردیبهشت 7, 1397
ابراهیم گلستان؛ نقطه، سر سطر

ابراهیم گلستان؛ نقطه، سر سطر

اخرین (4 اردیبهشت 1397)، مستندی به نام «ابراهیم گلستان؛ نقطه، سر سطر» به تهیه کنندگی رایدو فردا، و تصویربرداری و کارگردانی محمد عبدی درباره ی ابراهیم گلستان در وبسایت رادیو فردا […]
بهمن 14, 1395
Forugh Farrokhzad

Forough Farrokhzad

Forough Farrokhzad is undoubtedly one of the most prominent among the Iranian woman poets in the history of Persian literature. Her significant achievements in poetry and film production during her […]