جان کیتس

شهریور 6, 1396
Blood Moon

آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم

برای ش   آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم پیش از آن که سرانگشتان قلمم دانه های پراکنده ی ذهن پر غوغایم را خوشه چینی کنند؛ […]