شعر

شهریور 6, 1396
Blood Moon

آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم

3.7 / 5 ( 3 votes ) برای ش   آن گاه که می هراسم از روزی که دیگر نباشم پیش از آن که سرانگشتان قلمم دانه های پراکنده ی […]
تیر 2, 1396
ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم؛ بره های پروار و خوب رسیده که وقت سر بریدنمان بود. ما سرباز بودیم؛ بره های پرواری که می بایست قربانی می شدیم پیش از آن که […]
اردیبهشت 2, 1396
مرثیه یی برای یک چریک شعر چریک

مرثیه یی برای یک چریک

خاطرات من «خاطرات بولیوی» است، آرمانی که پیش به سوی نابودی می رود_ نابود شدنی حتمی؛ اگر چه مذبوحانه آرزوی چاره یی می کردیم. خاطرات من یأسِ شکست است، مثل […]
فروردین 11, 1396

کلاغ ها

کلاغ ها فیلسوفانی سیاهپوشند، و خدا ژنرالی مغول، و خلقت گل بازی کودکی منگل؛ و معنا جنینی مرده زاد است.  
فروردین 11, 1396
Scream

نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن، همیشه نوشتن از پوچی ست _مردگان ورای پوچی اند؛ برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است. آنکه می کشد، فریاد می کشد؛ و آنکه خود را […]
بهمن 14, 1395
Autumn Haiku

Haiku #3

5 / 5 ( 1 vote ) She drops one more leaf every time he blows a kiss   Painting by Ren Adams   Read about the history of haiku […]
بهمن 14, 1395
هایکو دختر گدا

Haiku #2

دختر گدا خواهر کوچولویش عروسکش بود. A beggar girl Her baby sister Was her doll   Photo by Andrew Murray   Read “An Introduction to Haiku, the Japanese Form of […]
بهمن 4, 1395
twisted figure by eugène dodeigne

Short Poem #1

5 / 5 ( 1 vote ) شهیدان از همه پوچ انگار ترند و پیامبران همه شیادانی دلسوز و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم   The Martyrs […]
دی 28, 1395
هایکو قاضی

Haiku #1

5 / 5 ( 1 vote ) در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛ قاضی که شد بازیچه اش سنگ بود و این بار آدم ها. Stones and […]