شعر

بهمن 4, 1395
twisted figure by eugène dodeigne

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند و پیامبران همه شیادانی دلسوز و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم The Martyrs are the most absurdist of all and the […]
دی 28, 1395
شعر کوتاه قاضی

شعر کوتاه قاضی / Short Poem of a Judge

در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛ قاضی که شد بازیچه اش سنگ بود و این بار آدم ها. Stones and cats his toys, the kid grew up […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!