شش روبان

Mazandaran University
آذر 16, 1396
حجاب اجباری
کوه سیاه
آذر 16, 1396
نمایش همه

شش روبان

Six Ribbons Jon English«Six Ribbons» (شش روبان) آهنگی از «Jon English» (جان اینگلیش)، خواننده یی انگلیسی-استرالیایی.

ترانه ی این آهنگ را خود جان اینگلیش سروده.

در ادامه ترجمه ی فارسی ترانه ی شش روبان به همراه متن اصلی انگلیسی آن را می خوانید.

متاسفانه از نام و نشان عکاس عکس بی نظیر همراه این متن اطلاعی نداریم.


برای ش

اگر خنیاگری بودم، برایت شش آهنگ عاشقانه می خواندم
تا به تمام دنیا بگویم از عشق میانمان،
اگر تاجری بودم، برایت شش الماس می آوردم
با شش رز به سرخی خون تا محبوبم را بیآذینند؛
اما من مردی ساده ام، دهقان عامی یی فقیر،
پس این شش روبان را از من بگیر تا موهایت را ببندی.

زرد و قهوه یی، آبی مثل آسمان
سرخ مثل خونم، سبز مثل چشم هایت.

اگر اشراف زاده یی بودم، برایت شش محمل می آوردم
با شش اسب به سفیدی برف تا تو را به هر کجا ببرند،
اگر سلطانی بودم، برایت شش قصر می ساختم
با ششصد خدمه، تا در آن جا بیآسایی؛
اما من مردی ساده ام، دهقان عامی یی فقیر،
پس این شش روبان را از من بگیر تا موهایت را ببندی.

اگر خنیاگری بودم، برایت شش آهنگ عاشقانه می خواندم
تا به تمام دنیا بگویم از عشق میانمان،
پس آسوده باش محبوبم، تو را تنها نمی گذارم
تا تو با روبان های من موهایت را ببندی.
زمانی من مردی ساده بودم، دهقانی عامی یی فقیر،
شش روبان به تو دادم تا موهایت را ببندی.

تنها چیزی که دارم به تو پیشکش کنم
شش روبان است تا موهایت را ببندی؛
تمام چیزی که داشتم به تو پیشکش کنم
شش روبان بود تا موهایت را ببندی.


If I were a minstrel, I’d sing you six love songs

To tell all the world, of the love that we share,

If I were a merchant, I’d bring you six diamonds

With six blood red roses, for my love to wear;

But I am a simple man, a poor common farmer,

So take these six ribbons, to tie back your hair.

Yellow and brown, blue as the sky,

Red as my blood, blue as your eye.

If I were a nobleman, I’d bring you six carriages

With six snow-white horses, to take you anywhere,

If I were the emperor, I’d build you six palaces

With six hundred servants, for comforting fare;

But I am a simple man, a poor common farmer,

So take these six ribbons, to tie back your hair.

If I were a minstrel, I’d sing you six love songs

To tell all the world, of the love that we share,

So be not afraid my love, you’re never alone love

While you wear my ribbons, tying back your hair.

Once I was a simple man, a poor common farmer,

I gave you six ribbons, to tie back your hair.

Tooralee, tooralie, all I can share,

Is only six ribbons, to tie back your hair;

Tooralee, tooralie, all I can share,

I gave you six ribbons, to tie back your hair.

 

 

ترانه های ترجمه شده ی بیشتری در سیناریوم بخوانید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *