مارس 21, 2018

No-Rues

A cherry blossom I wish I were I’d die beautiful this year And next spring I’d return
مارس 18, 2018
ترجمه شعر لورکا

عاشقانه ی خوابگرد

            سبز که سبز می خواهمت! نسیم سبز. شاخسار سبز. قایق بر دریا و اسب در کوهسار.   با سایه ی بر کمرش زیبای من غرق رویاست بر لب ایوانش. […]
فوریه 27, 2018

A Sketch

The night has been singing for ages with its bloody throat.   The sea has been sitting coldly.   A branch in the blackness of the forest screams towards the […]
فوریه 24, 2018
Ahmad Shamlou Death

Of Death

I have never feared death, Even though its hands are heavier than nothingness. My fear, though, is of dying on a land Where the wage of a gravedigger Is higher than The price of a human’s freedom. □ Searching Finding And then Choosing at will, And to build a bulwark Out of oneself_ If death has a price higher than these, Never, never, ever I am scared of death.
ژانویه 21, 2018
Ahmad Shamlou Romantic

Romantic

He who says “I love you” is a sad soloist having lost his song.   I wish love had a tongue to speak   A thousand happy larks are in […]
دسامبر 25, 2017
Against Compulsory Veil

The Black Mountain

I am taking my first feeble steps from behind my ancient black mountain, from the prison in which I was a captive for years. I feel the snowflakes on the […]
دسامبر 21, 2017
حجاب اجباری

کوه سیاه

نخستین قدم های لرزانم را از پشت کوه سیاه باستانی ام برداشته ام، بیرون از زندانی که صد ها سال اسیر آن بوده ام. بر زخم های چرکین پوستم دانه […]
دسامبر 7, 2017
Six Ribbons Jon English

شش روبان

برای ش اگر خنیاگری بودم، برایت شش آهنگ عاشقانه می خواندم تا به تمام دنیا بگویم از عشق میانمان، اگر تاجری بودم، برایت شش الماس می آوردم با شش رز […]
دسامبر 6, 2017
یلدا

تو

سرباز تو ام؛ پلک روی پلک نخواهم گذاشت حتا اگر هر شب، شب یلدا باشد چرا که آغوش تو از هر سنگری «حیاتی» تر است. عکس همراه متن از Parag […]