Manny Trinh

مرداد 3, 1397
شعر مرگ

مرگ نمی تواند زیبا باشد – شعر

مرگ می تواند در سایه روشنی عاشقانه برسد می تواند بسیار وقت شناس باشد…   ***   گوشت گندیده بو می دهد شاید اگر نمی داد همه چیزش قابل تحمل […]