آوریل 18, 2018
زنجیر هایکو

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

صبحی ابر-آلود باغبان چمن می زند عطر چمن ها   مهی در هواست هنوز هم هوا گرم است گرچه خورشید نیست   رودی گل-آلود سمت شمال می رود با قایقی […]
آوریل 5, 2018
Do Not Go Gentle into that Good Night

نرو مطیعانه در آن خواب خوش

شعر «نرو مطیعانه در آن خواب خوش» (Do Not Go Gentle into that Good Night) اثر دیلن تامس (Dylan Thomas)، شاعر ولزی قرن بیستمی را با فیلم دیوانه وار زیبای […]
ژانویه 21, 2018
Ahmad Shamlou Romantic

Romantic

He who says “I love you” is a sad soloist having lost his song.   I wish love had a tongue to speak   A thousand happy larks are in […]