ناراحتی ابر؟

ناراحتی ابر؟

یا از صورتم پیداست

تنهایی من؟

 

Are you sad o cloud?

or you can read it on my face

how lonely I am?

 

[caption id="attachment_2428" align="aligncenter" width="600"]هایکو ایرانی by Klaus Kampert & Kayleigh Lush[/caption]

 

  • Image by Klaus Kampert &[……]

ادامه ی متن

هایکو #8

درخت گیلاس

شاد باش می کند شکوفه هایش را

در جشن تولد زمین

 

هایکو بهار

I don’t know who the painter of this Japanese style painting is. My apologies to the artists!

Read about haiku and it’s origins in English.

{
“@context”: “http://schema.org/”,
“@type”: “Person”,
“name”: “Mohamma[……]

ادامه ی متن

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

صبحی ابر-آلود

باغبان چمن می زند

عطر چمن ها

 

مهی در هواست

هنوز هم هوا گرم است

گرچه خورشید نیست

 

رودی گل-آلود

سمت شمال می رود

با قایقی زرد

 

نارنج های سبز

آویزان از شاخه ها

دارند می رسند

 

از دل دریا

کشتی ماهیگیری

تازه بازگشته

 

 

نسیم می وزد

بر[……]

ادامه ی متن

Haiku #7

جنگ تمام، امّا
پوتینم جا ماند
در خاک همسایه.

The war is over, but
on the neighbor’s soil
my boot remained.

 

هایکو های جنگ

Haiku #5

چشمه یی زلال،
شب تاب ها محو می شوند،
همین و دیگر هیچ…

_ کاگا نو چیو

هایکو فارسیshimizu suzushi
hotaru no kiete
nani mo nashi

_ Kaga no Chiyo

Translated from Patricia Donegan and Yoshi Ishibashi’s English translation included in “The Classic Tradition of Haiku”, a collection of classic Japanese ha[……]

ادامه ی متن

HAIKU

An Introduction to Haiku, the Japanese Form of Poetry

 

Introduction

Haiku is a very famous and popular Japanese form of poetry that first emerged more than 400 years ago. Today, haiku is very popular worldwide, and translations of classic and modern Japanese haiku can be found in several la[……]

ادامه ی متن

Haiku #4

It wiggles,
It tickles,
The wind, the tree…

English Haiku
Illustration by Ren Adams

 

This haiku was first Published in Derafsh-e Mehr magazine.

The illustration is by Ren Adams.

Haiku #3

She drops one more leaf
every time
he blows a kiss

 

English Haiku
Painting by Ren Adams