مقاله

اسفند 2, 1396
Translation of The Well

English Translation of The Well, a Play by Alireza Tavana, Published

Recently, my Translation of The Well, a play by Alireza Tavana, has been published by Karpi Publications. This volume contains both the original Persian play and the English translation by […]
بهمن 27, 1396

چاپ ترجمه ی انگلیسی نمایشنامه ی چاه

به تازگی ترجمه ی من از نمایشنامه چاه اثر علیرضا توانا توسط انتشارات کارپی منتشر شده. این کتاب به صورت دو زبانه چاپ شده؛ متن اصلی فارسی نمایشنامه ی چاه […]
بهمن 24, 1396
نمایش چاه The Well

A Review on The Well, a Play Directed by Abbas Abolhasani

After nine months of rehearsal by Abbas Abolhasani’s team of cast and crew, The Well is now born and performed on the stage of Abolhasani Theater located in the city […]
بهمن 22, 1396
نمایش چاه

مروری بر نمایش چاه به کارگردانی عباس ابوالحسنی

نمایش چاه پس از نه ماه تلاش بازیگران و گروه پشت صحنه ی عباس ابوالحسنی اینک متولد شده و بر صحنه ی تماشاخانه ی ابوالحسنی واقع در شهر بابل در […]
دی 22, 1396
آموزشگاه های زبان

اگر مدیران آموزشگاه های زبان قرار بود حقیقت را بگویند چه می گفتند؟

تصور کنید آموزشگاه های زبان در تبلیغاتشان راست بگویند. یا وقتی برای مشاوره پیش مدیران آموزشگاه های زبان می روید، آن ها واقعیت ها را به شما بگویند. در این […]
آذر 14, 1396
Introduction to Haiku

HAIKU: An Introduction to Haiku, the Japanese Form of Poetry

5 / 5 ( 1 vote ) Haiku is a very famous and popular Japanese form of poetry that first emerged more than 400 years ago. Today, haiku is very […]
مهر 2, 1396
Sisyphus سیزیف

سیزیف آگاه!

5 / 5 ( 1 vote ) سیزیفی که به سیزیف بودن خود آگاه است بیچاره است! سیزیف آگاه البته واقعن «بیچاره» ست؛ نه فقط مجازن_ آخر مگر چاره هم […]
بهمن 3, 1395

Inhumane Jewish Circumcision

5 / 5 ( 2 votes ) I came by a shocking video of Jewish ceremony of circumcising a baby boy. The whole scene is utterly barbaric and disgusting. A […]