شعر

آبان 23, 1397
شعر فیلم Love گاسپار نوئه

شعر فیلم Love گاسپار نوئه – Miles to go before I sleep

5 / 5 ( 1 vote ) در جایی از فیلم Love گاسپار نوئه، الکترا، شخصیت زن اصلی فیلم، بخشی از شعر مورد علاقه اش را برای مورفی، قهرمان فیلم، […]
آبان 18, 1397

The Sorrowful Song of Three Sagas by Ahmad Shamlou

5 / 5 ( 1 vote ) The Sorrowful Song of Three Sagas is a poem written by Ahmad Shamlou, originally in Persian, in the spring of 1989. In the […]
مهر 6, 1397

ناراحتی ابر؟

5 / 5 ( 1 vote ) ناراحتی ابر؟ یا از صورتم پیداست تنهایی من؟   Are you sad o cloud? or you can read it on my face how […]
مهر 1, 1397
سید محمد سینا قاسمی موسوی

But Still…

5 / 5 ( 1 vote ) با این حال عطر بهار نارنج هم بود، شاخه ی رزی هم از دیوار آویخته…   but still there was the scent of […]
مرداد 5, 1397
In the Struggle of the Mirror and the Image - Ahmad Shamlou Poems

In the Struggle of the Mirror and the Image (2) – A Poem by Ahmad Shamlou

5 / 5 ( 3 votes ) In the Struggle of the Mirror and the Image is a poem by Ahmad Shamlou, the renowned Iranian poet, translated by me. (I have […]
مرداد 3, 1397
شعر مرگ

مرگ نمی تواند زیبا باشد – شعر

5 / 5 ( 1 vote ) مرگ می تواند در سایه روشنی عاشقانه برسد می تواند بسیار وقت شناس باشد…   ***   گوشت گندیده بو می دهد شاید […]
اردیبهشت 16, 1397

The Tablet – A Poem by Ahmad Shamlou

5 / 5 ( 2 votes ) Ahmad Shamlou wrote “The Tablet” (in Persian: «لوح») in 1964, when he was 38 years old. This poem is from the middle stage […]
اردیبهشت 14, 1397

Going Down the Path of a Wasteland is Better than Sitting Idly

5 / 5 ( 2 votes ) Saadi lived more than 700 years ago, but his poems are still completely intelligible to Persian speakers. He is among the most read […]
فروردین 29, 1397
زنجیر هایکو

زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

صبحی ابر-آلود باغبان چمن می زند عطر چمن ها   مهی در هواست هنوز هم هوا گرم است گرچه خورشید نیست   رودی گل-آلود سمت شمال می رود با قایقی […]