نوامبر 4, 2017
تاینی موویز

زنده باد تاینی موویز

کشوری در ما تحت دنیا در کشوری زندگی می کنم که در آن صدا و سیمای دولتی روزی چند صد مرتبه انواع فیلم و موسیقی را بدون رعایت حقوق مؤلفین […]