اکتبر 29, 2017
فردیس

فردیس

[داستان کوتاه]   پشت در هاي قطار همه صف كشيده بودن _البته اگه بشه به ش گفت صف. تقريبن هميشه، تو همين ساعت مترو اين قدر شلوغه. تا از مغازه […]