زنده باد تاینی موویز

کشوری در ما تحت دنیا

در کشوری زندگی می کنم که در آن صدا و سیمای دولتی روزی چند صد مرتبه انواع فیلم و موسیقی را بدون رعایت حقوق مؤلفین شان پخش می کنند _یا به عبارت بهتر می دزدند؛ روزنامه ها و سایت های «وابسته» شب و روز، بدون دادن کوچکترین حقی برای دفاع، هر که را که بخواهند تخریب می کنند و آبرویش را[……]

ادامه ی متن

فردیس

[داستان کوتاه]

 

پشت در هاي قطار همه صف كشيده بودن _البته اگه بشه به ش گفت صف. تقريبن هميشه، تو همين ساعت مترو اين قدر شلوغه. تا از مغازه برگردم برسم به مترو كرج، هميشه همين موقع ها مي رسم. چاره يي ندارم، بايد شلوغيشو تحمل كنم. هرچي بيشتر طول بكشه در هاي قطارو باز كنن، جمعيت بيشتر به هم مي چس[……]

ادامه ی متن

Quotes from Dan Brown’s Origin

Here are some quotes from Dan Brown’s recent novel, Origin. These are just my favorite ones from the first chapter through the last. Most of them are anti-religious, which is why I like them! 😆

 

Historically, the most dangerous men on earth were men of God … especially when their gods be[……]

ادامه ی متن

Hunger is a bitttch

Last night, homeless children roamed like gangs in the streets_

budding thieves, murderers, and whores;

the ones you’d keep safe in an underground prison.

 

Today, I was asked if I attended religious ceremonies

like those in Moharram and Safar,

when streets are packed with the[……]

ادامه ی متن

In this Blind Alley

They smell your breath_
in case you have said I love you.
They smell your heart.

Strange time it is, my darling.

And love
is whipped
at roadblocks;

Love shall be kept concealed in corners of closets.

In this rough blind alley with a twist of cold,
they keep the fire
burning on the fuel of[……]

ادامه ی متن

درباره ی ماهی و گربه

[داستان کوتاه]

 

تو میدون اسبی[*]، لا به لای مجسمه های اسبایی که تو محوطه ی میدون پراکنده شده ان چند تا حوض هست که مردم ماهیای عیدشونو میندازن توشون. ماهیا هم تمام سالو تو اون حوضا زندگی می کنن. ولی معمولن تا آخر زمستون عده ی زیادی ازشون باقی نمی مونه.

چیزای زیادی عمر ماهیارو کم می کنه: تا و[……]

ادامه ی متن

!سیسیفوس آگاه

به یاد هادی های پاکزاد

 

سیسیفوس چگونه آگاه می شود؟

سیسیفوسی که به سیسیفوس بودن خود آگاه است بیچاره است! سیسیفوس آگاه البته واقعن «بیچاره» ست؛ نه فقط مجازن_ مگر چاره هم دارد؟! سیسیفوسِ ناآگاه تا زمانی که سنگی برای غلتاندن داشته باشد بیچاره نیست، بلکه هم خیلی خوشبخت و شاد است، هم در واقع «چ[……]

ادامه ی متن