اکتبر 25, 2018

گروه متال آیت الله جاویدان

با خواندن این مقاله جز معدود افرادی خواهید بود که راجع به یکی از ناشناخته ترین و البته عجیب ترین، و برای ما ایرانی ها یکی از جالب ترین، گروه […]
ژانویه 12, 2018
آموزشگاه های زبان

اگر مدیران آموزشگاه های زبان قرار بود حقیقت را بگویند چه می گفتند؟

تصور کنید آموزشگاه های زبان در تبلیغاتشان راست بگویند. یا وقتی برای مشاوره پیش مدیران آموزشگاه های زبان می روید، آن ها واقعیت ها را به شما بگویند. در این […]
دسامبر 24, 2017
Conscription in Iran

Fulcked up Memories of Conscription

3 years ago this date, I got on a stinky old bus that took me to a big dusty coop near the city of Kerman, and my horrible 21 months […]
دسامبر 12, 2017
follow-me-on-bloglovin

Bloglovin

Follow Sinarium with Bloglovin   I have recently joined Bloglovin platform, which is some sort of social network for blog lovers. I find it interesting and useful because I can receive […]
اکتبر 10, 2017
Quotes from Dan Brown’s Origin
Here are some quotes from Dan Brown’s recent novel, Origin. These are just my favorite ones from the first chapter through the last. Most of them are anti-religious, which is […]
می 22, 2017

Another Sleepless Night

How many times have you rolled on your side on your bed in the dead silence and darkness of past 3 a.m. after several efforts to fall asleep, and with […]