گروه متال آیت الله جاویدان

با خواندن این مقاله جز معدود افرادی خواهید بود که راجع به یکی از ناشناخته ترین و البته عجیب ترین، و برای ما ایرانی ها یکی از جالب ترین، گروه های موسیقی آگاهی دارند. در سال های آغازین قرن حاضر گروهی در سبک متال در فرانسه تشکیل شد که نام خودش را «آیت الله جاویدان» یا به انگلیسی «Immortal Ayatollah» گذ[……]

ادامه ی متن

اگر مدیران آموزشگاه های زبان قرار بود حقیقت را بگویند چه می گفتند؟

تصور کنید آموزشگاه های زبان در تبلیغاتشان راست بگویند. یا وقتی برای مشاوره پیش مدیران آموزشگاه های زبان می روید، آن ها واقعیت ها را به شما بگویند. در این صورت فکر می کنید راجع به یادگرفتن زبان، کیفیت و سیستم آموزشگاهی چه بگویند؟

یادگیری زبان سخت و زمانبر است:

برای یادگرفتن زبان باید مطالعه و تمر[……]

ادامه ی متن

Quotes from Dan Brown’s Origin

Here are some quotes from Dan Brown’s recent novel, Origin. These are just my favorite ones from the first chapter through the last. Most of them are anti-religious, which is why I like them! 😆

 

Historically, the most dangerous men on earth were men of God … especially when their gods be[……]

ادامه ی متن

Another Sleepless Night

How many times have you rolled on your side on your bed in the dead silence and darkness of past 3 a.m. after several efforts to fall asleep, and with wide open eyes looking at a dark corner of your room saying in sotto voce “this is not my life”?

Are you living your life?

This is not my lif[……]

ادامه ی متن

A Thought on Immigration

My mother kept asking me why I want to leave all the convenience I have in my country and go live in a different country where I might be mocked for my skin color, hair color, accent, and nationality; or somewhere that I have no equal rights to the native inhabitants. But she stopped asking when I r[……]

ادامه ی متن