آوریل 16, 2018
Angel in Blue Jeans ترجمه

فرشته ی جین آبی پوش

«فرشته ی جین آبی پوش» عنوان اصلی: “Angel in Blue Jeans” ترجمه ی ترانه یی از گروه “Train” ترجمه ی ترانه ی Angel in Blue Jeans   اگرچه نشد بپرسم اسمش […]
آوریل 12, 2018
از اینجا به بعد سفرت تنهایی

از اینجا به بعد سفرت تنهایی

از اینجا به بعد سفرت تنهایی بند نافی که تو را به کره ی آبی بسته بود، اینک بریده است. تو در سکونی بی پایان پیش به سوی مغاکی می […]
آوریل 10, 2018
13 Reasons Why شعر سریال

13 Reasons Why شعر سریال

می دانم اولین نفری نیستم که تحت تاثیر شعر زیبا و عجیب سریال Thirteen Reasons Why (سیزده دلیل که چرا)، قرار گرفته. همان شعری که هانا بیکر (Hanna Baker)، شخصیت […]
آوریل 7, 2018
نمی توانم زیبا نباشم احمد شاملو

I Can’t Not Be Beautiful

“I Can’t Not Be Beautiful” (Original title: “نمی توانم زیبا نباشم“) A Poem by Ahmad Shamlou Translated & Narrated by Sina Ghasemi I Can’t Not Be Beautiful by Ahmad Shamlou   I […]
آوریل 5, 2018
Do Not Go Gentle into that Good Night

نرو مطیعانه در آن خواب خوش

شعر «نرو مطیعانه در آن خواب خوش» (Do Not Go Gentle into that Good Night) اثر دیلن تامس (Dylan Thomas)، شاعر ولزی قرن بیستمی را با فیلم دیوانه وار زیبای […]
آوریل 2, 2018
شعر رز بیمار ویلیام بلیک

The Sick Rose – رز بیمار

«رز بیمار» اثر ویلیام بلیک (William Blake) شاعر قرن 18 و 19 انگلیسی، شعری سمبولیستی متعلق به جنبش رمانتیسم اروپاست. اگر چه این شعر معنایی واضح دارد، اما در عین […]
آوریل 1, 2018
Ahmad Shamloo poems

The Fish

I think my heart has never been this much warn and red:   I feel in the worst moments of this deathly night many thousand wellsprings of sun in my […]
مارس 31, 2018
هایکو های جنگ

Haiku #7

جنگ تمام، امّا پوتینم جا ماند در خاک همسایه. The war is over, but on the neighbor’s soil my boot remained.  
مارس 30, 2018
Common Love Shamlou

The Common Love

Tear is a mystery, Smile is a mystery, Love is a mystery.   The tear in that night was my love’s smile.   I am not a narrative so that […]