درباره ی ماهی و گربه

[داستان کوتاه]

 

تو میدون اسبی[*]، لا به لای مجسمه های اسبایی که تو محوطه ی میدون پراکنده شده ان چند تا حوض هست که مردم ماهیای عیدشونو میندازن توشون. ماهیا هم تمام سالو تو اون حوضا زندگی می کنن. ولی معمولن تا آخر زمستون عده ی زیادی ازشون باقی نمی مونه.

چیزای زیادی عمر ماهیارو کم می کنه: تا و[……]

ادامه ی متن

طالبی – یک داستان کوتاه

[داستان کوتاه]

 

همین جور که تو خیابون راه می رفتم یه برش طالبی رو که تو دستم بود گاز می زدم. جلوی چند تا مغازه، کنار یه سطل آشغال وایسادم. وقتی آخرین گاز های طالبی رو می خوردم یه ماشین کنارم وایساد که توش چند تا پسر جوون بود. پرسیدن «تو اینجا کار می کنی؟» اما من تو اون لحظه واقعن نفهمیدم با[……]

ادامه ی متن

About a Fish & a Cat

[A Short Story]

 

Among the numerous statues of horses scattered on Asbi Square[i], there are a few pools in which people release their Nowrouz goldfishes[ii]. The fish live in those pools for the rest of the year. But usually, not many of them survive until winter.

Many things shorten the li[……]

ادامه ی متن

Pain

[A Short Story]

 

Some say it is like giving birth to a child, some say it is worse _it is just horrible. Trying to push small pieces of stone out of your bladder, you would beg for the yellow drops of urine come after being frightened by seeing the painful red drops of blood dancing in the[……]

ادامه ی متن