داستان

مهر 8, 1396
Asbi Aquare میدان اسبی

درباره ی ماهی و گربه

5 / 5 ( 1 vote ) داستان کوتاه «درباره ی ماهی و گربه» را به یاد خاطراتم از میدان اسبی عظیمیه ی کرج نوشتم. این داستان در حوضچه های […]
بهمن 22, 1395
داستان کوتاه سورئال

طالبی: یک داستان کوتاه

5 / 5 ( 1 vote ) همین جور که تو خیابون راه می رفتم یه برش طالبی رو که تو دستم بود گاز می زدم. جلوی چند تا مغازه، […]
بهمن 14, 1395
Asbi Square میدان اسبی

About a Fish & a Cat: A Short Story

I wrote this story a few years ago and published it in Derafsh-e Mehr, a literary journal that I managed at the University of Mazandaran. It is a tribute to […]
دی 28, 1395
Pain Short Story

Pain: A Short Story

Some say it is like giving birth to a child, some say it is worse _it is just horrible. Trying to push small pieces of stone out of your bladder, […]