یک حس

شاد بودن تو این دنیای عن فقط از یه احمق لاشی بر می آد.

یک حس
Rate this post

Read Also  اگر مدیران آموزشگاه های زبان قرار بود حقیقت را بگویند چه می گفتند؟

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *