هایکو #8

درخت گیلاس

شاد باش می کند شکوفه هایش را

در جشن تولد زمین

 

هایکو بهار

I don’t know who the painter of this Japanese style painting is. My apologies to the artists!

Read about haiku and it’s origins in English.

هایکو #8
5 (100%) 3 votes

Read Also  زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *