فرشته ی جین آبی پوش

داستانک فارسی
نخ
فروردین 25, 1397
زنجیر هایکو
زنجیر−هایکو _صبحی که به پیشوار پاییز می رود
فروردین 29, 1397
نمایش همه

فرشته ی جین آبی پوش

Angel in Blue Jeans ترجمه
ستاره بده!

Angel in Blue Jeans ترجمه«فرشته ی جین آبی پوش»

عنوان اصلی: “Angel in Blue Jeans”

ترجمه ی ترانه یی از گروه “Train”


ترجمه ی ترانه ی Angel in Blue Jeans

 

اگرچه نشد بپرسم اسمش چیه

یا چیز دیگه یی راجع بش بفهمم

ولی به هر حال عاشقش بودم

اگرچه تو راه دیگه یی می روندم

و آهنگ دیگه ی رو می خوندم

تا موقعی که آخرین نفسم بره عاشقش می مونم

 

انگار که یه رودخونه ی نقره دیده باشن

همه می دویدن سمت صحنه ی جرم

با خونسردی دخلمو آورد

فرشته ی جین آبی پوش

 

آخر همون شب زد به جاده

تا دم عوارضی دنبالش کردم

اما یهو تو ناکجا آباد گمش کردم

اگرچه رو سنگا غلت خوردم و افتادم تو آب

تا روز قیامت عاشقش می مونم

 

مثل طلوع خورشیدی از دروغای بی خطر

هیچ چیز اونطور که به نظر میاد نبود

با خونسردی دخلمو آورد

فرشته ی جین آبی پوش

 

صدایی هایی می شنوم که از همه طرف داد می زنن

بازم زمین می خورم

حس می کنم الانه که قلبم بپره بیرون

یه میلیون راه می بینم

که هیچ کدوم منو زنده از این هزارتو بیرون نمی بره

 

تو بازو های کسی بیدار شدم

غریب و خیلی آشنا

جایی که هیچ چیز نمی تونست خراب بشه

به زور زنده بودم یا تقریبن مرده بودم

ولی حالا بیدار تو تختم ام

و تو اینجایی

 

مثل یه اتوبان که سمتم سرازیر بشه

زندگی هم چیزی جز رویا نیست

عشق تو دخلمو آورد

فرشته ی جین آبی پوش من.


Angel in Blue Jeans ترجمه

Angel in Blue Jeans by Train

 

[Verse 1]
And though I never got her name
Or time to find out anything
I loved her just the same
And though I rode a different road
And sang a different song
I’ll love her till my last breaths gone
Like a river made of silver
Everyone came running to the scene
I was shot down in cold blood
By an angel in blue jeans

[Verse 2]
Late that night she got away
I chased her to the turnpike
Then lost her where the music never plays
And though I rolled upon the stones and fell into the water
I’ll love her till my judgment day
Like a sunrise made of white lies
Everything was nothing as it seems
I was shot down in cold blood
By an angel in blue jeans

[Verse 3]
I hear voices calling all around
I keep falling down
I think my heart could pound right out of me
I see a million different ways
To never leave this maze alive

[Verse 4]
I woke up in somebody’s arms
Strange and so familiar
Where nothing could go wrong
Barely alive or nearly dead
Somehow awake in my own bed
And there you are
Like a highway headed my way
Life is but a dream
I was shot down by your love
My angel in blue jeans


Watch & Listen to Angel in Blue Jeans

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *