شش روبان

برای ش

اگر خنیاگری بودم، برایت شش آهنگ عاشقانه می خواندم
تا به تمام دنیا بگویم از عشق میانمان،
اگر تاجری بودم، برایت شش الماس می آوردم
با شش رز به سرخی خون تا محبوبم را بیآذینند؛
اما من مردی ساده ام، دهقان عامی یی فقیر،
پس این شش روبان را از من بگیر تا موهایت را ببندی.

زرد و قهوه یی، آبی مثل آسمان
سرخ مثل خونم، سبز مثل چشم هایت.

اگر اشراف زاده یی بودم، برایت شش محمل می آوردم
با شش اسب به سفیدی برف تا تو را به هر کجا ببرند،
اگر سلطانی بودم، برایت شش قصر می ساختم
با ششصد خدمه، تا در آن جا بیآسایی؛
اما من مردی ساده ام، دهقان عامی یی فقیر،
پس این شش روبان را از من بگیر تا موهایت را ببندی.

اگر خنیاگری بودم، برایت شش آهنگ عاشقانه می خواندم
تا به تمام دنیا بگویم از عشق میانمان،
پس آسوده باش محبوبم، تو را تنها نمی گذارم
تا تو با روبان های من موهایت را ببندی.
زمانی من مردی ساده بودم، دهقانی عامی یی فقیر،
شش روبان به تو دادم تا موهایت را ببندی.

تنها چیزی که دارم به تو پیشکش کنم
شش روبان است تا موهایت را ببندی؛
تمام چیزی که داشتم به تو پیشکش کنم
شش روبان بود تا موهایت را ببندی.


If I were a minstrel, I’d sing you six love songs
To tell all the world, of the love that we share,
If I were a merchant, I’d bring you six diamonds
With six blood red roses, for my love to wear;
But I am a simple man, a poor common farmer,
So take these six ribbons, to tie back your hair.

Read Also  Of Death

Yellow and brown, blue as the sky,
Red as my blood, blue as your eye.

If I were a nobleman, I’d bring you six carriages
With six snow-white horses, to take you anywhere,
If I were the emperor, I’d build you six palaces
With six hundred servants, for comforting fare;
But I am a simple man, a poor common farmer,
So take these six ribbons, to tie back your hair.

If I were a minstrel, I’d sing you six love songs
To tell all the world, of the love that we share,
So be not afraid my love, you’re never alone love
While you wear my ribbons, tying back your hair.
Once I was a simple man, a poor common farmer,
I gave you six ribbons, to tie back your hair.

Tooralee, tooralie, all I can share,
Is only six ribbons, to tie back your hair;
Tooralee, tooralie, all I can share,
I gave you six ribbons, to tie back your hair.

 

Six Ribbons Jon English


Six Ribbons Jon English«Six Ribbons» (شش روبان) آهنگی از «Jon English»، خواننده یی انگلیسی-استرالیایی.
ترانه ی این آهنگ را خود جان اینگلیش سروده.
مترجم این ترانه به فارسی سینا قاسمی است.

متاسفانه از نام و نشان عکاس عکس بی نظیر همراه این متن اطلاعی ندارم.

شش روبان
5 (100%) 1 vote[s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *