تو

سرباز تو ام؛
پلک روی پلک نخواهم گذاشت
حتا اگر هر شب، شب یلدا باشد
چرا که آغوش تو
از هر سنگری
«حیاتی» تر است.


عکس همراه متن از Parag Raithatha

Rate this post

Read Also  Haiku #1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *