تو

سرباز تو ام؛
پلک روی پلک نخواهم گذاشت
حتا اگر هر شب، شب یلدا باشد
چرا که آغوش تو
از هر سنگری
«حیاتی» تر است.


عکس همراه متن از Parag Raithatha

تو
Rate this post

Read Also  زنده بودن یعنی داشتن تو در عین تکاپو برای بقا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *